Acasa

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Instruire/Training

Cursurile de instruire sunt inedite, centrate pe dezvoltare personală şi profesională. Cursurile noastre sunt constant actualizate şi noi cursuri sunt elaborate/introduse periodic. De asemenea, programele de instruire pot fi adaptate cerinţelor specifice ale clientului, putând fi desfăşurate la sediul clientului ori într-o locaţie convenită mutual.

Instruirea este, cu certitudine, SMART (Specifică, Măsurabilă, Abordabilă, Realistă şi Testată), iar instructorii noştri se vor asigura că toţi cursanţii:
- Achiziţionează cunoaştere şi noi îndemânări.
- Îşi dezvoltă o nouă percepţie asupra activităţii lor.
- Învaţă să aprecieze şi să valorifice informaţia nouă.

Cursurile/programele de instruire actuale sunt:

1.  Gândire critică
Obiectivul cursului este de a familiariza participanţii cu principiile generale ale gândirii critice şi cu aplicarea lor în domeniul activităţilor specifice. El urmăreşte îmbunătăţirea capacităţii naturale de a identifica precis obiective şi scopuri; a colecta şi selecta informaţiile relevante; a formula întrebările şi problemele de rezolvat cu claritate şi precizie; a descoperi şi evalua prejudecăţile şi presupoziţiile prezente în gândire; a determina implicaţiile deciziilor luate; a face raţionamente corecte şi a descoperi erorile de raţionare; a descoperi modalităţi alternative de a interpreta o situaţie; a identifica şi a contracara tentativele de manipulare prin discurs.

2. Business OSINT (Open Source Intelligence)
Cursul urmăreşte familiarizarea cu tehnici de identificare şi modalităţi de utilizare a informaţiei din surse deschise în beneficiul afacerii/companiei dvs. şi va acoperi, atât din perspectivă teoretică, dar mai ales din perspectivă practică, aspecte legate de analiza problemei, strategii şi tactici de căutare a informaţiei, furnizori relevanţi de informaţii, evaluarea surselor, managementul informaţiei. Cursanţii îşi vor forma şi îmbunătăţi capabilităţile analitice şi vor învăţa cum să acceseze sursele “deschise” de informaţii pentru a elabora informări şi analize obiective.

3. Exerciţii tip “tabletop”
Exerciţiile de tip “tabletop” sunt scenarii simulate ce vizează identificarea punctelor slabe ale companiei dvs. astfel încât în situaţia unor evenimente deosebite să puteţi acţiona eficient. Aceste exerciţii au, de asemenea, rolul de a promova cooperarea şi, mai ales gândirea “cooperativă”, pentru a pregăti indivizii să acţioneze în situaţii de criză.

4. Training pentru personalul de resurse umane
Cursul are ca obiectiv îmbunătăţirea abilităţilor personalului din departamentul de resurse umane de a desfăşura procesul de selecţie a candidaţilor prin interviu. El vizează rafinarea tehnicii de desfăşurare a interviurilor de angajare şi presupune două module. Modulul 1: metode şi principii de autoevaluare şi îmbunătăţire a abilităţilor personalului din departamentul de resurse umane; modulul 2: reguli de desfăşurare a unui proces eficient de selecţie a candidaţilor (etapa de planificare, procesul de selecţie, structura şi tehnica interviului, evaluarea candidaţilor).

5. Training pentru participarea la interviuri de angajare
Cursul se adresează tuturor persoanelor care urmează să participe la interviuri de angajare şi urmăreşte îmbunătăţirea şanselor de succes ale candidaţilor. Primul modul priveşte tehnici de autoevaluare a performanţelor şi abilităţii de a răspunde la întrebări generale, comportamentale şi specifice. Modulul al doilea propune tehnici de îmbunătăţire a capacităţii de a face faţă cu succes unui interviu de angajare.

 

©Copyright Strategic Intell, 2011
Tel. (004) 031 - 4169379; (004) 0768446756
e-mail:
info@strategicintell.ro