Acasa

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

I. Consultanţă

1. Activitate de informaţii (intelligence) – obiectivul ultim al fiecărui proces de informaţii este acela de a facilita luarea deciziei în vederea acţiunii. Procesul de informaţii înseamnă transformarea datelor brute prin intermediul analizei, interpretării şi sintezei (Fig. 1).

 

O strategie eficientă de afaceri necesită deţinerea de cunoştinţe solide despre mediul extern, incluzând clienţii, competitorii, structura sectorului industrial, forţele competitive etc. Datele cu privire la aceste aspecte constituie principala ţintă a oricărei activităţi de informaţii, vizând în principal:

 • înţelegerea segmentelor curente şi potenţiale de clienţi;
 • identificarea caracteristicilor pieţei (mărime, creştere, cotă de piaţă);
 • analizarea atractivităţii unor potenţiale noi pieţe;
 • înţelegerea nevoilor şi preferinţelor clienţilor;
 • analizarea mediului concurenţial;
 • monitorizarea tendinţelor pieţei şi înţelegerea impactului acestora.

Serviciile oferite vizează:

a. Consultanţă de piaţă/“Market Intelligence” (MI) – înţelegerea mediului de afaceri curent pentru a facilita identificarea trendului evolutiv al acesteia.
b. Consultanţă tip “Competitive Intelligence” (CI) – cunoaştere şi previziune despre mediul extern de operare.
c. Consultanţă strategică/“Strategic Intelligence” (SI) – proces continuu şi sistematic de elaborare a unor informări de valoare strategică în vederea facilitării procesului decizional pe termen lung. SI reprezintă cel mai extins domeniu al activităţii  de informaţii, acoperind întregul mediu de operare extern şi, prin urmare, atingând toate nivelurile procesului decizional (strategic, tactic şi operativ).

 

2. Analize geopolitice şi de securitate – informaţii cu privire la situaţiile şi entităţile de importanţă strategică, operaţională şi tactică pt. afacerea dvs.
Oferim informaţii practice, eficiente, integrate şi actualizate despre mediul în care vă desfăşuraţi activitatea, în ţară sau străinătate, ori despre mediul în care doriţi să vă extindeţi activităţile. Analizele sau informările noastre acoperă o gamă largă şi diversă de domenii, de la cel politic, economic şi social, la mediul geopolitic şi de securitate. Scopul nostru este de a identifica şi prezenta măsuri eficiente de contracarare a potenţialelor riscuri.
Consultanţa include, dar nu se limitează la:

 • Informaţii şi sfaturi cu privire la riscurile dintr-o anumită ţară sau oraş (identificarea riscurilor potenţiale şi a impactului acestora)
 • Suport pentru controlul riscurilor de securitate
 • Sfaturi pentru managementul crizelor/incidentelor de securitate în vederea asigurării continuităţii afacerii.

Un mediu sigur pentru investiţia, personalul sau infrastructura dvs. va asigura atât succesul afacerii, cât şi o bună imagine a companiei dvs. Rapoartele noastre vă vor ajuta în decizia de extindere a activităţii pe noi pieţe.

3. Analize sectoriale – expertiză din diverse domenii (economic, politic, social) sau sectoare industriale sub formă de studii, cercetări de piaţă, evoluţii pe pieţele locală şi internaţională.
Strategic Intell elaborează rapoarte şi studii dedicate, cu privire la orice regiune sau domeniu de interes. De asemenea, poate monitoriza evoluţiile dintr-un anumit domeniu şi prezenta informaţii specializate (spre exemplu, interpretarea datelor brute sub formă de grafice, tabele etc.) în timp real.

4. Servicii de speaker – sprijin pentru conferinţe, seminarii sau alte activităţi, sub formă de prezentări, raportări, analize, în diverse domenii:

 • analize de ţară (date politice, economice, sociale, de securitate);
 • analize pe teme economice, politice şi sociale;
 • analize de securitate (zone de conflict, situaţii de securitate etc.).

II. Cercetare

1. Cercetare rapidă – informaţii primare şi secundare despre un anumit subiect de interes (spre exemplu, un segment de piaţă sau sector industrial), livrate într-un timp foarte scurt.

2. Cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată în domeniile socio-uman, economic, mediu etc.

III. Organizarea de evenimente ştiinţifice

(ateliere, seminarii, mese rotunde, forumuri etc.).

 

 

©Copyright Strategic Intell, 2011
Tel. (004) 031 - 4169379; (004) 0768446756
e-mail:
info@strategicintell.ro